Vetenskapen bakom evali

Evali bygger på en stabil grund av vetenskap och aktuell forskning. Personlighetstestet är utvecklat från den etablerade femfaktormodellen. Som en bonus erbjuder vi också en värdefull sjätte faktor som mäter egenskaper kopplade till ödmjukhet och hjälpsamma sociala beteenden. Det är till exempel jättebra om man vill mäta framgångsrika ledaregenskaper och förutsäga social trygghet i grupper.

Vi mäter alltså social stil, arbetsstil, emotionell stabilitet, extraversion, integritet och öppenhet. Varje nämnd faktor består också av ett antal mer specifika egenskaper som tillsammans ger en mer nyanserad bild av individen.

evali utvecklas av ett team av forskare och personer som är verksamma inom området. Arbetet leds av Sara Trané, filosofie doktor i organisationspsykologi.

Mer nyfiken på vetenskapen bakom evali? Boka ditt samtal med Sara idag!

Boka ditt samtal!

evali låter dig äta kakan och ha den kvar – genom vetenskap

Med evali har vi kombinerat två modeller som mäter personlighet – nämligen femfaktormodellen och hexacomodellen – båda grundade i vetenskap. evali bygger på femfaktormodellen, som är den mest väletablerade modellen för att mäta personlighet. Det är även den modell som det finns mest forskning runt. evali ger dig med andra ord insikter som är likvärdiga andra test som bygger på samma modell.

Hexacomodellen är en modell som till stor del överlappar med femfaktormodellen, men den innehåller även en sjätte faktor som mäter egenskaper relaterade till integritet (Honesty – Humility). Vi har valt att lägga till integritet som en extra faktor till vårt test. Det innebär bland annat att du får mer information och bättre kan förutsäga både dysfunktionella och teamorienterade beteenden utan att förstöra validiteten i det som femfaktormodellen ger dig.

Upptäck de verkliga ledarna – och undvik destruktiva beteenden

När vi mäter integritet och framförallt ödmjukhet – genom den sjätte faktorn – kan vi hjälpa dig att hitta de bästa ledarna. Vi vet till exempel från forskning att ödmjukhet är en egenskap i evali som förutsäger prosociala beteenden så som uppriktighet, rättvishet, anspråkslöshet och undvikande av girighet. Det är genom den sjätte faktorn som evali kan hjälpa dig att hitta ödmjuka ledare – vilka också är de riktigt framgångsrika.

Genom att mäta ödmjukhet kan vi också se de destruktiva och psykopatiska sidorna av en personlighet. De finns nämligen i andra delen på den skalan. Personer som har ett extremt lågt resultat på ödmjukhet har större sannolikhet att ha negativa beteenden på en arbetsplats. Det är närmare bestämt de som brukar kallas “the dark triad” – psykopati, narcicism och machiavellianism. De här beteendena går till viss del att spåra via låg agreeableness från femfaktormodellen. Den ger dock inte utslag i lika stor omfattning som med ödmjukhetsfaktorn från hexaco.

Visar forskning på någon baksida med Hexaco?

Ett vanligt argument mot hexacomodellen är att det blir för komplext att dela upp en personlighet i mer än fem faktorer. Vi håller såklart med om att sex faktorer blir mer komplext än fem, det är ändå enkel matematik. Tänk dock på att personlighet inte är något man pressar in i en fyrfältare hur som helst. Det är ett komplext område från start.

Den sjätte faktorn i evali adderar alltså ett stort mervärde. Genom vetenskap i evali, i kombination med rekryterarens professionalism, är vi därför övertygade om att det går att använda även sex faktorer. Det viktigaste för vår del, är alltså att vi har adderat integritet till den etablerade femfaktormodellen på ett sådant sätt som inte förstör ursprungsmodellens validitet. Istället gör det så att vi adderar validitet till vårt test. Vi vill som sagt ge dig möjligheten att äta kakan och ha den kvar!

Redo för ett samtal? Vi berättar gärna mer!

Kontakta mig!
Varför evali?
vetenskapen evali