Vetenskapen bakom evali

Evali bygger på gedigen forskning. Personlighetstestet är utvecklat från den etablerade femfaktormodellen. Som en bonus erbjuder vi också en värdefull sjätte faktor som mäter egenskaper kopplade till ödmjukhet och hjälpsamma sociala beteenden. Det är jättebra om man vill mäta framgångsrika ledaregenskaper och förutsäga social trygghet i grupper.

Vi mäter alltså social stil, arbetsstil, emotionell stabilitet, extraversion, integritet och öppenhet. Varje nämnd faktor består också av ett antal mer specifika egenskaper som tillsammans ger en mer nyanserad bild av individen.

evali utvecklas av ett team av forskare och personer verksamma inom området. Arbetet leds av Sara Trané, filosofie doktor i organisationspsykologi.

Mer nyfiken på vetenskapen bakom evali? Boka ditt samtal med Sara idag!

Boka mitt samtal