Vad är ett test?

Test är en vanlig metod för att utvärdera olika egenskaper hos en individ. En del test mäter kunskaper eller färdigheter medan andra mäter bredare individuella skillnader som personlighetsegenskaper, problemlösningsförmåga och värderingar. Även om den vanligaste benämningen är “test” handlar det i själva verket om en bedömning. Glöm de prov du minns från skolan. Våra test resulterar i en beskrivning av dig som person och är inget som du kan svara rätt eller fel på.

I evali finns ett personlighetstest och ett logiskt test. Personlighetstestet mäter en persons egenskaper och naturliga beteendemönster. Det logiska testet mäter hur snabbt en individ tar till sig ny information och hanterar komplexa situationer.

Varför används test?

Test används oftast för att identifiera styrkor och utvecklingsområden. Därför förekommer de vanligtvis inom rekrytering, coaching och successionsplanering. Test ökar objektiviteten och rättvisan i processen, samtidigt som de också är mer träffsäkra och effektivare än andra metoder. Test är dock sällan den enda informationskällan när en bedömning görs. Resultaten kopplas oftast samman med annan viktig information som bidrar till en slutlig helhetsbedömning.

Vi hoppas att du tycker att det är intressant att genomföra testet och att du får användning av feedbacken som du får utifrån dina svar!

Vill du veta mer om våra tester?

Ja, gärna!
Depicting person researching