Vad är ett test?

Test är en vanlig metod för att utvärdera olika egenskaper hos en individ. Vissa tester mäter kunskaper eller färdigheter medan andra mäter bredare individuella skillnader som personlighetsegenskaper, problemlösningsförmåga och värderingar. Även om den vanligaste benämningen är “test”, handlar det i själva verket om en bedömning. Glöm de prov du minns från skolan. Våra tester resulterar i en beskrivning av dig som person och är inget som du kan svara rätt eller fel på.

I evali finns ett personlighetstest och ett logiskt test. Personlighetstestet mäter en persons egenskaper och naturliga beteendemönster. Det logiska testet mäter bland annat hur snabbt en individ tar till sig ny information och hanterar komplexa situationer.

Varför använder man test?

Den vanligaste anledningen till att använda ett test är för att identifiera styrkor och utvecklingsområden. Därför förekommer de vanligtvis inom rekrytering, coaching och successionsplanering. Tester ökar objektiviteten och rättvisan i processen, samtidigt som de också är mer träffsäkra och effektivare än andra metoder. Test är sällan den enda informationskällan i en bedömning. Ofta kopplar man samman resultaten med annan viktig information som bidrar till en slutlig helhetsbedömning.

Vi hoppas att du tycker att det är intressant att genomföra testet och att du även får användning av feedbacken som du får utifrån dina svar!

Vill du veta mer om våra tester?

Ja, gärna!

Är du nyfiken på vetenskapen?

evali kombinerar två olika personlighetsmodeller. Dels den väletablerade femfaktormodellen, dels hexacomodellen. De båda modellerna bygger på en solid grund av vetenskap. I korthet överlappar de två modellerna till stor del, men hexacomodellen ger även möjligheten att mäta en sjätte faktor – egenskaper relaterade till integritet. Genom integritet kan man bland annat förutsäga teamorienterande beteenden och sunt ledarskap.
Läs mer!

Är du kandidat och har frågor?

Om du har blivit ombedd att fylla i evali i en jobbansökningsprocess kan du bland annat läsa mer om vanliga frågor vi får och hur vi rekommenderar våra kunder att arbeta med tester.
Läs mer!

Är du rekryterare och vill veta mer om hur evali kan stötta dig?

Boka ett möte
Varför evali?
Vad är ett test / What's a test