Integritetspolicy

Den här policyn gäller från och med 2019-09-01 och uppdaterades senast 2020-02-19.

Policyn beskriver hur vi, The Talent Company AB (559182-1979), behandlar personuppgifter vid användande av tjänsten evali.

The Talent Company vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter står i proportion till risken för skada med avseende på de skyddade uppgifternas typ.

Testtagare

Om du använder vår tjänst genom att besvara ett eller flera test sparar vi personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. För vissa test innefattar det bakgrundsinformation som könsidentitet, födelseår, vilken bransch du arbetar i, yrke, nationalitet, språkkunskaper och utbildningsnivå.

Genom att du skapar ett användarkonto sparar vi även ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Vi samlar in personuppgifter för att säkerställa att vetenskapligheten i våra test är korrekt. Den datan används för vetenskaplig statistisk analys på gruppnivå för att utveckla validiteten och reliabiliteten hos testen, såväl som att uppnå nya insikter inom psykometri.

När en organisation begär ut ditt testresultat kommer du att behöva godkänna ytterligare villkor innan resultaten delas med organisationen i fråga. Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

Vi kommer att hantera dina personuppgifter så länge som du önskar använda vår tjänst.

Kunder

Om du är en kund till oss lagrar vi personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten. Det inkluderar namn, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter så väl som andra frivilliga personuppgifter som förbättrar användarupplevelsen.

Vi hanterar dina personuppgifter så länge som du önskar använda vår tjänst.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter
  • Du har rätt till begränsning av behandling av datan
  • Du har rätt till att göra invändningar samt lämna in klagomål

Kontakt

The Talent Company AB (559182-1979) är ansvarig för behandlingen av din data. Vi nås på hello@talentcompany.io