Användningsvillkor

Användningsvillkor

Tjänstens användningsvillkor reglerar relationen mellan The Talent Company AB med organisationsnummer 559182-1979 (TTC) och användaren (Användaren, du) av tjänsterna som listas nedan.

Genom att använda vår tjänst (evali, Tjänsten) accepterar du dessa villkor, samtliga tillämpliga lagar och regleringar, samt accepterar att du är ansvarig för att agera i enlighet med lagar och regler på den ort där du använder Tjänsten. Om du inte accepterar dessa villkor är du förbjuden att använda Tjänsten.

Tjänsten

Evali är en psykometrisk tjänst för bedömning och utveckling av individer, grupper och organisationer. All annan användning är förbjuden.

Användarkonto

Genom att skapa ett användarkonto ansvarar du för dess säkerhet genom att du inte delar dina inloggningsuppgifter med någon annan.

Betalning

Du är ansvarig för att alla avgifter, inklusive skatter som kopplas till användandet av tjänsten, betalas i tid. Vi informerar tydligt i förväg om alla avgifter.

Ändringar

Vi reserverar oss för rätten att korrigera de Allmänna villkoren för tjänsten och kommer att uppdatera dem om så sker. Vi kommer notifiera dig minst 30 dagar i förväg innan eventuella förändringar av de Allmänna villkoren träder i kraft. För mindre substantiella förändringar verkar ditt fortsatta användande av tjänsten som en accept av de nya villkoren.

Avgränsningar

TTC eller dess leverantörer skall inte i något fall hållas skyldiga för skador som uppstår till följd av användande av tjänsten, eller till följd av att Tjänsten inte går att använda. Detta inkluderar utan avgränsning skador såsom förlust av data, vinst eller liknande.

Gällande lagstiftning

De här Allmänna villkoren är reglerade av och skapas i enlighet med svensk lagstiftning. Genom att acceptera dem, accepterar du oåterkalleligen jurisdiktion av svenska domstolar.