En bra kandidatupplevelse med evali

Att skapa en bra upplevelse av rekryteringsprocessen är en självklarhet idag. Det gäller oavsett om du rekryterar svårfångade utvecklare eller vill bygga ett positivt laddat employer brand. Nedan kan du läsa mer om hur du genom evali kan få en bättre kandidatupplevelse.

Transparens – en nyckelfaktor för en bra kandidatupplevelse

När man som kandidat förser den potentiella arbetsgivaren med ett underlag som beskriver sin personlighet tycker vi att det är en självklarhet att kandidaten själv ska få ta del av det.  Dels för att det till stor del är vad som ligger till grund för urvalet i processen. Vi tycker att man som testtagare ska känna till vad man blir bedömd och utvärderad på. Utfallet är ju inte en nyhet för kandidaten, eftersom resultatet sammanfattar vad som ligger till grund för dennes vardagliga beteenden. Tiden då rekryteraren ska gömma undan rapporten i en mapp och hänvisa till att “man måste kunna tolka resultaten för att kunna förstå dem ” är förbi.

Återkoppling till kandidaten – en viktig del av upplevelsen

En basfaktor för att kandidaten ska kunna ta del av resultatet är att denne förstår det. Därför har vi valt att skapa resultatrapporter där kandidaten kan se sitt eget resultat, men också få en förklaring på vad det innebär. Vi är transparanta när det gäller vilka faktorer testet mäter och presenterar för kandidaten vad varje del innebär.

Vi kräver inte att du som rekryterare går en dyr utbildning, men i vår onboarding till evali ger vi dig de grundläggande verkyg som behövs för att kunna återkoppla i en rekryteringsprocess utifrån evali. Normalt ser vi att den rapporten som kandidaten får räcker som sammanfattning, men om du och din organisation vill lägga tid på en genomgång av rapporten är det naturligtvis ingen nackdel. Hinner ni inte själva är det självklart något som vi kan hjälpa er med.

Kandidaten äger resultatet

Som kandidat äger man sitt eget resultat, naturligtvis från ett GDPR-perspektiv, men framför allt också som användare. Du som rekryterande organisation kan sedan ta del av det med kandidatens medgivande. Den kandidat som en gång fyllt i evali kan välja att dela resultatet med ett obegränsat antal organisationer. Det innebär att kandidaten kan återanvända sin egen data och slippa fylla i test efter test i en jobbsökarsituation.

Är du orolig för att förlora bra kandidater?

Idag är arbetspsykologiska tester en etablerad del av rekryteringsprocessen. Det är med andra ord något som få kandidater blir förvånade av. Vi vet av erfarenhet att den största effekten på kandidatupplevelsen är hur du kommunicerar, oavsett om det rör test eller andra frågor.

Vill du veta mer om evali?

Här kan du läsa mer om vetenskapen bakom evali

Såhär bygger du en bra kandidatupplevelse med evali!

Bra kandidatupplevelse